Informacje o naszej firmie czyli co i jak robimy

Opis działalności

Firma Radix prowadzi swoją działalność głównie na terenie Górnego Śląska. Prowadzimy wycinki drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze i pielęgnację zieleni. Firma działa w obszarze gospodarki leśnej, zieleni miejskiej a także w parkach i ogrodach. Prace wykonujemy dla inwestorów z sektora gospodarczego jak i osób prywatnych. Nasze usługi w pełni odpowiadają na oczekiwania klientów oferując im kompleksowy serwis polegający na obsłudze formalno prawnej, pracach wycinkowych lub pielęgnacyjnych oraz uporządkowaniu terenu. Dodatkowo przygotowujemy tereny pod inwestycje. Ponad to prowadzimy sprzedaż drewna kominkowego po atrakcyjnych cenach.

Nasza misja działania

Naszą najważniejszą zasadą jest żyć i pracować w zgodzie z naturą. Przy prowadzeniu prac wycinkowych dbamy aby nie uszkodzić otaczającego drzewostanu jak również ściółki leśnej. Tam bowiem znajduje się wiele gatunków roślin i zwierząt. Prowadząc nasadzenia zastępcze korzystamy z najlepszych sadzonek produkowanych przez wiodące szkółki leśne a to daje gwarancję zdrowej i trwałej zieleni.

Profesjonalizm pracowników

Dysponujemy profesjonalną kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia upoważniające ich do wykonywania różnych prac, w tym także prac specjalistycznych z zakresu wycinek. Nasi pracownicy wyposażeni są w odpowiednią odzież ochronną: kaski, ochronniki słuchu, przyłbice, spodnie antyprzecięciowe czy kamizelki odblaskowe. Taka odzież zapewnia im bezpieczną pracę.

Sprzęt do pracy

Dodatkowo posiadamy i korzystamy z odpowiedniego sprzętu takiego jak: ciągniki leśne, wyciągarki, HDS-y, rozdrabniacze, profesjonalne pilarki firmy Stihl, który niezbędny jest do realizacji wielu prac w tym również tych wymagających specjalistycznego wyposażenia.

Standardy

W wykonywaniu wszelkich robót stosujemy najwyższe standardy BHP, dbając tym samym o pracowników wykonujących niebezpieczne prace, jak również o otaczającą infrastrukturę oraz zieleń. Teren, na którym prowadzimy prace jest odpowiednio oznakowany dla osób postronnych. Wszelkie prace związane z wycinkami prowadzone są zgodnie z: - Ustawą o lasach (dotyczy gruntów leśnych), - Ustawą o ochronie przyrody (dotyczy gruntów nieleśnych), - Ustawą o transporcie kolejowym (dotyczy pasów ppoż.), - Ustawą o odpadach, - przepisami przeciwpożarowymi.

NIP: 635-179-61-34

REGON: 360834634

Telefon: +48 514 440 978

Email: biuro@radix-forest.pl

Obszar działania: Górny Śląsk

Kontakt

Skontaktuj się z nami !