Wycinki drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja

Wycinki drzew i krzewów

Prace wycinkowe możemy prowadzić:
- na obszarach leśnych,
- przy infrastrukturze kolejowej tworząc tzw. pasy ppoż.
- na terenach miejskich,
- w parkach i ogrodach,
- na terenach prywatnych w gospodarstwach domowych.
Prace wykonywane podczas wycinki drzew i krzewów to nie tylko wycinka drzewostanu, ale również rozdrobnienie krzewów i gałęzi na ściółkę na terenach leśnych lub rozdrobnienie ich tzw. rębakami i wywiezienie z terenów miejskich lub gospodarstw domowych. Na życzenie klienta w zależności od jego potrzeb prowadzimy frezowanie ściętych pni oraz organizujemy wyciąganie korzeni.

Obsługa formalno prawna

Firma Radix przeprowadza prace związane z wycinką drzew i krzewów jak również, kiedy jest to wymagane, zajmuje się obsługą formalno-prawną polegającą na uzyskaniu zgody administracyjnej na wycinkę drzew. Najprościej mówiąc obsługa formalno prawna związana z wycinkami polega na:
- przeprowadzeniu inwentaryzacji terenu zalesionego, określeniu drzewostanu, obliczeniu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej,
- przygotowaniu wniosku oraz uzyskaniu zgody administracyjnej na wycinkę,
- uzyskaniu od właścicieli działek lub dróg pozwoleń na ich zajęcie np. na potrzebę składowania, przejazdu lub wyłączenia z ruchu przy wycinkach w pasie dróg.

Pielęgnacja drzew i krzewów

Poza pracami związanymi z typową wycinką drzew lub krzewów prowadzimy również wszelkie zabiegi pielęgnacyjne polegające na:
- pielęgnacji koron drzew oraz ich redukcję i korygowanie,
- czyszczenie zakrzaczonych terenów,
- usuwaniem wiatrołomów.

Kompleksowość usług

Kompleksowość wycinek drzew i krzewów polega na wycince drzewostanu, rozdrobnieniu krzewów i gałęzi na ściółkę w terenach leśnych lub rozdrobnieniu tzw. rębakami i wywiezieniu z terenów miejskich lub gospodarstw domowych, ułożeniu pociętego drzewa w stosy, uporządkowaniu terenu. Na życzenie klienta w zależności od jego potrzeb prowadzimy frezowanie ściętych pni lub jesteśmy w stanie zorganizować karczowanie pniaków. Prace wycinkowe możemy prowadzić:
- na obszarach leśnych,
- przy infrastrukturze kolejowej tworząc tzw. pasy ppoż.
- na terenach miejskich,
- na terenach prywatnych w gospodarstwach domowych.

Zamów usługę wycinki online

lub zadzwoń pod nr telefonu
+48 514 440 978

*o ile to możliwe, prosimy podać orientacyjne przekroje drzew przeznaczonych do wycinki;

Kontakt

Skontaktuj się z nami !